RIVM
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Continuïteit in de metingen is belangrijk. Maar het aantal stations en de lokaties veranderen nog steeds een beetje. Nieuwe meetverplichtingen kunnen extra meetstations of extra componenten met zich mee brengen, een meetlokatie kan ongeschikt raken door bijvoorbeeld nieuwbouw en bomengroei en meetmethoden worden aangepast aan de nieuwste inzichten. Soms zijn de concentraties van een stof dermate gedaald dat er minder metingen nodig zijn.
Historie
Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit dateert van 1973. In dat jaar werd begonnen met de installatie van automatische analysers voor SO2. Later werden ook analysers geïnstalleerd voor de meting van bijvoorbeeld CO, O3 en NOx. In 1983 werd het maximale aantal van 244 meetlocaties bereikt. Omdat

  • de niveaus van bijvoorbeeld SO2 sterk zijn gedaald
  • de kennis over de verspreiding van luchtverontreiniging sterk is toegenomen
  • en de inzet van rekenmodellen mogelijk is geworden
nam het aantal meetlokaties in de jaren 80 en 90 sterk af. Een objectieve manier van waarnemen door de meting van luchtverontreiniging zal echter altijd noodzakelijk blijven. De laatste jaren neemt door wettelijke verplichtingen het aantal meetstations weer toe. In 2007 waren er 58 meetstations.

Een uitgebreide geschiedenis kunt u vinden in ”Er zij een meetnet .... Een geillustreerde geschiedenis van het luchtmeetnet van het RIV(M)” door E. Buijsman (214 pp. - 2003 RIVM, Bilthoven ISBN: 9069601036). Dit boek beschrijft de geschiedenis van de opeenvolgende luchtlaboratoria, maar vooral ook van de luchtmeetnetten van het RIVM en beslaat daarmee een periode van bijna 50 jaar.