RIVM
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Donderdag 19-09-2019    12 uur
concentraties in µg/m3
ongevalideerde meetresultaten

In Nederland meten naast het RIVM ook lokale instanties de luchtkwaliteit.
Op de website luchtmeetnet.nl presenteert het RIVM samen met die instanties alle luchtkwaliteitsdata.
De website www.lml.rivm.nl zal langzaam maar zeker zijn inhoud verliezen.
Recentelijk zijn de kaarten met een geinterpoleerde weergave van de meetdata al verwijderd.
Deze zijn namelijk ook te vinden op de gezamenlijke website.