RIVM
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteitverwachting
Verwachte concentraties in microgram per kubieke meter (µg/m3)
NO2 maximum uurwaarde (in ontwikkeling*)
Vandaag
23-11-2017
Morgen
24-11-2017
Overmorgen
25-11-2017
De kaarten geven inzicht in de ontwikkeling van stikstofdioxideconcentraties van de regionale en stedelijke achtergrond. De stikstofdioxideconcentraties langs drukke wegen zijn in de kaarten niet (voldoende) zichtbaar.
*De verwachting van de NO2 maximum uurwaarde wordt sinds kort gegenereerd. Als onderdeel van het goedkeuringsproces wordt de kaart op deze experimentele wijze getoond en beoordeeld door het smogteam en heeft nog geen officiele status.